Chuyên mục: Rượu Singleton

Rượu Singleton là dòng rượu được sản xuất từ năm 1896 ngay từ đầu đã luôn thể hiện một hương vị tuyệt vời trong dòng sản phẩm, các hương vị cân bằng hoàn hảo, với một trong những hương vị mạch nha phong phú và êm dịu, ấn tượng với Singleton Signature, 12 năm, 15 năm, 18 năm, 38 năm,…